ניהול פרויקטים

שירות ניהול פרויקטים בבנייה, פיקוח עליון ופיקוח צמוד

מיועד לנציגויות בתים משותפים (ועדי בתים), בעלי נכסים ודירות ובעלי מגרשים היוזמים פרויקט בנייה פרטית צמודת קרקע

החברה מנהלת בכל הכרוך בתיאום וניהול הגורמים המעורבים בפרויקט: מתכנן, אדריכל, קונסטרוקטור, קבלני ביצוע ראשיים, רשויות וכן הלאה

ביקורת באתר הבנייה מתקיימות בתדירות קבועה או באבני דרך מוגדרות מראש, כגון יציקת כלונסאות, קורות קשר, רצפה, תקרה ואבני דרך משמעותיות נוספות בציר הזמן של הפרויקטהחברה מנהלת בכל הכרוך בתיאום וניהול הגורמים המעורבים בפרויקט: מתכנן, אדריכל, קונסטרוקטור, קבלני ביצוע ראשיים, רשויות וכן הלאה

הפרויקט מנוהל באמצעות לוח זמנים (גאנט) המאפשר ליזם גישה עצמאית (באמצעות ממשק אינטרנט) לסטטוס ההתקדמות של הפרויקט, כח אדם, תקציבים, תכנון ומדדים נוספים