ייעוץ ומכרזים

שירותי ייעוץ בתחומי ניהול ואחזקת מבנים לרשויות מקומיות, משרדי ממשלה ורשויות ציבוריות אחרות

ייעוץ תכנוני למבני ציבור ומגדלי מגורים בהיבטי הוזלת עלויות ניהול ואחזקה, ייעוץ ותכנון פיננסי לניהול ותחזוקת נכסים מסחריים ובנייני משרדים, גיבוש, כתיבת וניהול הליכים מכרזיים להתקשרויות בנושאי תחזוקה וניהול נכסים

מכרזי  ניהול ואחזקה המנוהלים ע"י החברה כוללים אפיון מפורט של צרכי הנכס בהתאם לייעוד והשימושים, גיבוש המפרטים ותכולות העבודה, פרסום המכרז, ניהול מפגשי מציעים וסיור קבלנים ומענה לשאלות הבהרה

עם תום שלב ההצעות, עורכת החברה חו"ד מקצועית וחו"ד משפטית ביחס לכל אחת מההצעות ומגישה לוועדת המכרזים המלצה מנומקת להכרזה על זוכה

במידת הצורך, מלווה החברה את תחילת הפרויקט ואת קליטת קבלן התחזוקה שנבחר אצל המזמין