בנייני מגורים

בתים משותפים נמוכי קומה שבהם אין ועד בית פעיל, רבי קומה גורדי שחקים שמצריכים מערך וכלים ניהוליים – סל השירותים באופרה מגורים נותן מענה לכל צורך הנובע מניהול או תחזוקת הבניין

מערך גביית דמי ועד, הנהלת חשבונות וניהול פיננסי.  תחזוקה שוטפת, נקיון, גינון ותחזוקה קלה. מענה לפניות דיירים, טיפול בתקלות ותחזוקת שבר. טיפולים וביקורות למערכות הבניין. כל צורך שנובע מניהול או תחזוקת הבניין, כבר כתבנו

 לנציגויות דיירים בפרויקטים חדשים, מציעה החברה ניהול של תהליך קליטת הבניין מהקבלן המבצע בשם נציגות דיירי הבית המשותף

סל השירותים מודולרי ומאפשר לכל לקוח, ועד בית או נציגות דיירים, לבחור את השירותים הרלוונטיים לבניין להם הוא זקוק. גיבוש והתאמת סל השירותים ללקוח נעשה לאחר סקירת הבניין ומערכותיו ועריכת דו"ח במידת הצורך

לכל בניין ופרויקט, מגובשת תכנית עבודה שנתית ביחס להיבטי ניהול, תחזוקה והשבחת הנכס. התכניות העבודה מיושמות בקפדנות באמצעות אנשי מקצוע מורשים בלבד (בפעולות שביצוען דורש רישוי או הסמכה) ומבוקרות בפיקוח עליון