נכסים מניבים

שירות ניהול נכסים מניבים המיועד בעיקר לתושבי חוץ

ניהול אדמינסטרטיבי ותפעולי של הנכס ומיצוי פוטנציאל ההכנסה ממנו

החברה מטפל בכל הכרוך בניהול הנכס, התנהלות מול הרשויות, חשבונות וכיו"ב, מתחזקת את הנכס באופן קבוע ומציגה אותו למתעניינים ברכישה, שוכרים פוטנציאליים לטווח ארוך או שוכרים פוטנציאליים לטווח קצר, לפי העניין

בנכסים מניבים מושכרים, משמשת החברה כתובת עבור השוכר לכל פנייה בכל עניין, עבור ובשם בעל הנכס. במיד הצורך, מבצעת החברה פעולות תחזוקה קלה ותיקונים בנכס

השירות מאפשר לבעלי נכסים מניבים להחזיק בנכס תוך הפחתת המעורבות והמשאבים המושקעים בניהולו למינימום, במקביל להגדלת ההכנסות מהנכס ובכך, הגדלת התשואה על ההשקעה