אחזקת בניינים

אחזקת בניינים הוא ענף המקיף מכלול פעולות שונות, בתחומים שונים ומגוונים.

נהוג להפריד את תחום האחזקה למספר תתי תחומים; נקיון שוטף, תחזוקה קלה, מערכות אלקטרו-מכניות וכמובן המערכות הקונבנציונליות הקיימות כמעט בכל בניין, אינסטלציה, ביוב וחשמל.

חברת אחזקת בניינים לא בהכרח מבצעת תחזוקה של כלל המערכות. למעשה, חברות אחזקת בניינים רבות מתמחות בתחום ספציפי ועוסקות בו בלבד. תחומי האחזקה הנוספים בבניין מטופלים על ידי חברות נוספות או, לעתים באמצעות קבלני משנה מטעם חברת אחזקת הבניינים הראשית.

בשונה מחברת ניהול מגדלים ומבנים, חברה לאחזקת בניינים אינה עוסקת כלל בהיבטים הניהוליים של הבנין (הנהלת חשבונות, תקציבים, ביטוחים, תפעול וכיו"ב).

בעלי נכסים רבים, בעיקר בעלי נכסים מניבים, בוחרים להשאיר חלק ניכר מתחזוקת הנכס בידיהם (באמצעות אב בית קבוע) ומתקשרים עם חברת אחזקה למתן שירותים לפי קריאה בלבד.

באחזקת מגדלי מגורים, כמו באחזקת בניינים, חשוב להקפיד ולוודא כי חברת האחזקה ובעלי המקצוע מטעמה אוחזים ברשיונות ובהסמכות הדרושות וכי עברו את ההדרכות הנחוצות לביצוע העבודה שאותה הגיעו לבצע.